28 Nov 2022
Instability load analysis of a telescopic boom for an all-terrain crane
Jinshuai Xu, Yingpeng Zhuo, Zhaohui Qi, Gang Wang, Tianjiao Zhao, and Tianyu Wang
Mech. Sci., 13, 991–1009, https://doi.org/10.5194/ms-13-991-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-991-2022, 2022
Short summary
25 Nov 2022
A real-time and accurate detection approach for bucket teeth falling off based on improved YOLOX
Jinnan Lu and Yang Liu
Mech. Sci., 13, 979–990, https://doi.org/10.5194/ms-13-979-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-979-2022, 2022
Short summary
17 Nov 2022
Research on structural parameters and kinematic properties of a drill-in granary grain condition detector
Qiang Yin, Junpeng Yu, Shaoyun Song, Yonglin Zhang, Gang Zhao, Zhiqiang Hao, and Ao Hu
Mech. Sci., 13, 961–978, https://doi.org/10.5194/ms-13-961-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-961-2022, 2022
Short summary
17 Nov 2022
Development of a force-field-based control strategy for an upper-limb rehabilitation robot
Jiasheng Pan, Leigang Zhang, and Qing Sun
Mech. Sci., 13, 949–959, https://doi.org/10.5194/ms-13-949-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-949-2022, 2022
Short summary
08 Nov 2022
The evolution and restoration of European vertically arranged mechanical turret clocks before the 17th century
Tsung-Yi Lin and Wen-Feng Lin
Mech. Sci., 13, 933–948, https://doi.org/10.5194/ms-13-933-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-933-2022, 2022
Short summary
08 Nov 2022
Design and experiment of magnetic navigation control system based on fuzzy PID strategy
Guosheng Geng, Feng Jiang, Chao Chai, Jianming Wu, Yejun Zhu, Guiguan Zhou, and Maohua Xiao
Mech. Sci., 13, 921–931, https://doi.org/10.5194/ms-13-921-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-921-2022, 2022
Short summary
04 Nov 2022
Surface modification and tooth contact analysis of variable hyperbolic circular-arc-tooth-trace cylindrical gears
Yongping Liu and Dengqiu Ma
Mech. Sci., 13, 909–920, https://doi.org/10.5194/ms-13-909-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-909-2022, 2022
Short summary
28 Oct 2022
Adaptive sliding-mode control for improved vibration mitigation in civil engineering structures
Khaled Zizouni, Abdelkrim Saidi, Leyla Fali, Ismail Khalil Bousserhane, and Mohamed Djermane
Mech. Sci., 13, 899–908, https://doi.org/10.5194/ms-13-899-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-899-2022, 2022
Short summary
21 Oct 2022
Evolution and mechanism configuration synthesis of chamber clocks movement prior to 1700
Tsung-Yi Lin and Wen-Feng Lin
Mech. Sci., 13, 877–897, https://doi.org/10.5194/ms-13-877-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-877-2022, 2022
Short summary
19 Oct 2022
Drilling performance analysis of impregnated micro bit
Dongdong Song, Zhangping Ren, Yingxin Yang, Yousheng Chen, Gao Nie, Leichuan Tan, Hao Peng, Zijie Li, Xiaojing Chen, Meng Li, Haitao Ren, and Long Zuo
Mech. Sci., 13, 867–875, https://doi.org/10.5194/ms-13-867-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-867-2022, 2022
Short summary
13 Oct 2022
Analysis of the coaxiality–geometric hysteresis model of a rotate vector reducer based on Ansys Adams
Yongming Liu, Lei Fu, Zhuanzhe Zhao, Qiang Ma, Yujian Rui, and Zhen Zhang
Mech. Sci., 13, 855–866, https://doi.org/10.5194/ms-13-855-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-855-2022, 2022
Short summary
12 Oct 2022
Nonlinear characteristics of the driving model of the coaxial integrated macro–micro composite actuator
Caofeng Yu, Yu Wang, Zhihao Xiao, Gan Wu, Yongyong Duan, and Kun Yang
Mech. Sci., 13, 843–853, https://doi.org/10.5194/ms-13-843-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-843-2022, 2022
Short summary
10 Oct 2022
Dynamic modeling and experiment of hind leg swimming of beaver-like underwater robot
Gang Chen, Zhenyu Wang, Jiajun Tu, and Donghai Wang
Mech. Sci., 13, 831–842, https://doi.org/10.5194/ms-13-831-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-831-2022, 2022
Short summary
07 Oct 2022
Spring efficiency assessment and efficient use of spring methods of statically balanced planar serial manipulators with revolute joints only
Chia-Wei Juang, Chi-Shiun Jhuang, and Dar-Zen Chen
Mech. Sci., 13, 817–830, https://doi.org/10.5194/ms-13-817-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-817-2022, 2022
Short summary
07 Oct 2022
Milling chatter recognition based on dynamic and wavelet packet decomposition
Miao Xie, Xinli Yu, Ze Ren, and Yuqi Li
Mech. Sci., 13, 803–815, https://doi.org/10.5194/ms-13-803-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-803-2022, 2022
Short summary
06 Oct 2022
Structural analysis of traditional Chinese blocked-keyhole padlocks
Yang Zhang, Hsin-Te Wang, Jian-Liang Lin, Chin-Fei Huang, and Kuo-Hung Hsiao
Mech. Sci., 13, 791–802, https://doi.org/10.5194/ms-13-791-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-791-2022, 2022
Short summary
28 Sep 2022
TGA-based solutions map method for four-position synthesis of planar 4R linkage
Yehui Zhao, Lijun Xue, Guangming Wang, Fanglei Zou, Yue Song, and Hongjian Zhang
Mech. Sci., 13, 771–790, https://doi.org/10.5194/ms-13-771-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-771-2022, 2022
Short summary
14 Sep 2022
A new sensorless control strategy of the PMLSM based on an ultra-local model velocity control system
Zheng Li, Zihao Zhang, Shengdi Feng, Jinsong Wang, Xiaoqiang Guo, and Hexu Sun
Mech. Sci., 13, 761–770, https://doi.org/10.5194/ms-13-761-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-761-2022, 2022
Short summary
CC BY 4.0