13 May 2022
Optimization and active control of internal gearing power honing process parameters for better gear precision
Bin Yuan, Jiang Han, Xiaoqing Tian, and Lian Xia
Mech. Sci., 13, 449–458, https://doi.org/10.5194/ms-13-449-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-449-2022, 2022
Short summary
13 May 2022
A 2 degrees of freedom united propulsive mechanism for amphibious function inspired by frog's hindlimb
Yucheng Tang, Xiaolong Yang, Xiaojin Zhu, Shichao Zhou, Wenbin Zha, Yuxin Sun, and Yulin Wang
Mech. Sci., 13, 437–448, https://doi.org/10.5194/ms-13-437-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-437-2022, 2022
Short summary
04 May 2022
Payload-adaptive iterative learning control for robotic manipulators
Kaloyan Yovchev and Lyubomira Miteva
Mech. Sci., 13, 427–436, https://doi.org/10.5194/ms-13-427-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-427-2022, 2022
Short summary
29 Apr 2022
Structural design of multi-body heave wave energy conversion system and analysis of energy efficiency of floating body on water surface
Dongsheng Cong, Hao Jing, Ruijun Zhang, Zhongyue Lu, Jianzhong Shang, and Zirong Luo
Mech. Sci., 13, 411–425, https://doi.org/10.5194/ms-13-411-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-411-2022, 2022
Short summary
29 Apr 2022
Design of a transrectal ultrasonic guided prostate low dose rate brachytherapy robot
Xuesong Dai, Yongde Zhang, Jingang Jiang, Bing Li, and Sihao Zuo
Mech. Sci., 13, 399–409, https://doi.org/10.5194/ms-13-399-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-399-2022, 2022
Short summary
27 Apr 2022
A passive upper-limb exoskeleton for industrial application based on pneumatic artificial muscles
Maria Paterna, Stefania Magnetti Gisolo, Carlo De Benedictis, Giovanni Gerardo Muscolo, and Carlo Ferraresi
Mech. Sci., 13, 387–398, https://doi.org/10.5194/ms-13-387-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-387-2022, 2022
Short summary
25 Apr 2022
Novel loop tree for the similarity recognition of kinematic chains
Lei Wang, Liang Sun, Rongjiang Cui, Yadan Xu, Gaohong Yu, and Chuanyu Wu
Mech. Sci., 13, 371–386, https://doi.org/10.5194/ms-13-371-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-371-2022, 2022
Short summary
21 Apr 2022
Assessment of force control for surface finishing – an experimental comparison between Universal Robots UR10e and FerRobotics active contact flange
Stefan Gadringer, Hubert Gattringer, and Andreas Mueller
Mech. Sci., 13, 361–370, https://doi.org/10.5194/ms-13-361-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-361-2022, 2022
Short summary
13 Apr 2022
Innovative design method for planar mechanism configuration based on component similarity discrimination
Weiwei Hong, Jinxi Chen, Bingliang Ye, and Rongjiang Cui
Mech. Sci., 13, 353–359, https://doi.org/10.5194/ms-13-353-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-353-2022, 2022
Short summary
12 Apr 2022
A chord-angle-based approach with expandable solution space to 1-degree-of-freedom (DOF) rehabilitation mechanism synthesis
Wei Wei, Xin Shu, Peng Chen, and Xiangyun Li
Mech. Sci., 13, 341–352, https://doi.org/10.5194/ms-13-341-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-341-2022, 2022
Short summary
06 Apr 2022
Optimal sensor placement and model updating applied to the operational modal analysis of a nonuniform wind turbine tower
Mohammad Tamizifar, Masoud Mosayebi, and Saeid Ziaei-Rad
Mech. Sci., 13, 331–340, https://doi.org/10.5194/ms-13-331-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-331-2022, 2022
Short summary
04 Apr 2022
Analysis of divergent bifurcations in the dynamics of wheeled vehicles
Vladimir Verbitskii, Vlad Lobas, Yevgen Misko, and Andrey Bondarenko
Mech. Sci., 13, 321–329, https://doi.org/10.5194/ms-13-321-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-321-2022, 2022
Short summary
01 Apr 2022
Analytical model establishment and attitude calculation of a parallel leaf-spring carrying mechanism
Peng Li, Zheng-Rong Tong, and Wei-Hua Zhang
Mech. Sci., 13, 311–320, https://doi.org/10.5194/ms-13-311-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-311-2022, 2022
Short summary
24 Mar 2022
Constraint-following control design for the position tracking of a permanent magnet linear motor with inequality constraints
Xiaofei Chen, Han Zhao, and Shengchao Zhen
Mech. Sci., 13, 297–310, https://doi.org/10.5194/ms-13-297-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-297-2022, 2022
Short summary
23 Mar 2022
Short communication: A case study of stress monitoring with non-destructive stress measurement and deep learning algorithms
Yaofeng Ji, Qingbo Lu, and Qingyu Yao
Mech. Sci., 13, 291–296, https://doi.org/10.5194/ms-13-291-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-291-2022, 2022
Short summary
18 Mar 2022
Motion generation of a planar 3R serial chain based on conformal geometric algebra with applications to planar linkages
Lei Wang, Gaohong Yu, Liang Sun, Yuzhu Zhou, and Chuanyu Wu
Mech. Sci., 13, 275–290, https://doi.org/10.5194/ms-13-275-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-275-2022, 2022
Short summary
17 Mar 2022
A novel flying–walking power line inspection robot and stability analysis hanging on the line under wind loads
Xinyan Qin, Bo Jia, Jin Lei, Jie Zhang, Huidong Li, Bo Li, and Zhaojun Li
Mech. Sci., 13, 257–273, https://doi.org/10.5194/ms-13-257-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-257-2022, 2022
Short summary
17 Mar 2022
Study on multi-degree of freedom dynamic vibration absorber of the car body of high-speed trains
Yu Sun, Jinsong Zhou, Dao Gong, and Yuanjin Ji
Mech. Sci., 13, 239–256, https://doi.org/10.5194/ms-13-239-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-239-2022, 2022
Short summary
17 Mar 2022
Design and test of a positioning system for a greenhouse electric micro-tiller based on ultra-wideband
Ying Lin, Qian Chen, Haijun Zhang, Ye Ma, Wenlian Zeng, Guojun Wei, Hongxiang Wang, and Maohua Xiao
Mech. Sci., 13, 225–237, https://doi.org/10.5194/ms-13-225-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-225-2022, 2022
Short summary
14 Mar 2022
Flow characteristics analysis of a balanced valve distribution double-row axial piston pump
Tao He, Zhipeng Li, Haishun Deng, Qiangman Chen, Chuanli Wang, and Kaiping Zhao
Mech. Sci., 13, 207–223, https://doi.org/10.5194/ms-13-207-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-207-2022, 2022
Short summary
14 Mar 2022
Design of a steering mechanism for the three-wheel tilting motorcycle
Ming-Yen Chang, Hsing-Hui Huang, and Zhao-Long Chen
Mech. Sci., 13, 189–206, https://doi.org/10.5194/ms-13-189-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-189-2022, 2022
Short summary
11 Mar 2022
Review article: A comprehensive review of energy management strategies for hybrid electric vehicles
Yuzheng Zhu, Xueyuan Li, Qi Liu, Songhao Li, and Yao Xu
Mech. Sci., 13, 147–188, https://doi.org/10.5194/ms-13-147-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-147-2022, 2022
Short summary
01 Mar 2022
Simulation and analysis of a single actuated quadruped robot
Changtao Yan, Kan Shi, Haiqiang Zhang, and Yanan Yao
Mech. Sci., 13, 137–146, https://doi.org/10.5194/ms-13-137-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-137-2022, 2022
Short summary
25 Feb 2022
Multi-objective optimization of a redundantly actuated parallel robot mechanism for special machining
Haiqiang Zhang, Jianglong Tang, Qing Gao, Guohua Cui, Kan Shi, and Yan'an Yao
Mech. Sci., 13, 123–136, https://doi.org/10.5194/ms-13-123-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-123-2022, 2022
Short summary
23 Feb 2022
Synthesis of trigonometric motion programs with lower motion characteristics
Kuan-Lun Hsu
Mech. Sci., 13, 111–121, https://doi.org/10.5194/ms-13-111-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-111-2022, 2022
Short summary
17 Feb 2022
Experimental study of the tribological characteristics of a honed cylinder liner during the running-in process
Jianxiong Kang, Yanjun Lu, Bin Zhao, Cheng Jiang, Pengzhou Li, Hongbo Luo, and Yongfang Zhang
Mech. Sci., 13, 101–110, https://doi.org/10.5194/ms-13-101-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-101-2022, 2022
Short summary
16 Feb 2022
A new type of auxiliary structure for tunnel-surrounding rock support – composite cantilever support structure
Jun Qu, Qilong Xue, Shixin Bai, and Yazhe Li
Mech. Sci., 13, 89–99, https://doi.org/10.5194/ms-13-89-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-89-2022, 2022
Short summary
15 Feb 2022
Optimal synthesis of four-bar linkages for path generation using the individual repairing method
Xinyuan Yao, Xingdong Wang, Wei Sun, Jianyi Kong, and Zhongkang Lin
Mech. Sci., 13, 79–87, https://doi.org/10.5194/ms-13-79-2022,https://doi.org/10.5194/ms-13-79-2022, 2022
Short summary
CC BY 4.0