Journal cover Journal topic
Mechanical Sciences An open-access journal for theoretical and applied mechanics
Journal topic

Journal metrics

IF value: 1.086
IF1.086
IF 5-year value: 1.369
IF 5-year
1.369
CiteScore value: 2.2
CiteScore
2.2
SNIP value: 0.87
SNIP0.87
IPP value: 1.38
IPP1.38
SJR value: 0.306
SJR0.306
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 23
Scimago H
index
23
h5-index value: 15
h5-index15
Supported by
Logo Library of Delft University of Technology Logo NWO
Affiliated to
Logo iftomm

Volume 12, referees

Volume 12, referees

Copernicus Publications and the Executive Editors of MS thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the journal volume 12, 2021.
 • Il Hyuk Ahn
 • Catalin Alexandru
 • Emre Arabaci
 • Bruno Belzile
 • INES BEN HAMIDA
 • Iosif Birlescu
 • Servatius Brigitte
 • Luca Bruzzone
 • Marco Cammalleri
 • Wujing Cao
 • Cristian Enrico Capalbo
 • Giuseppe Carbone
 • Lehao Chang
 • Ning Chen
 • Guimin Chen
 • Guangrong Chen
 • Binqiang Chen
 • xiaoming chen
 • Xiaobo Chen
 • Seung-Bok Choi
 • Jianlei Cui
 • Xiaobin Cui
 • Wu Deng
 • TOSHIRO DOI
 • Xin Dong
 • Yongchang Du
 • L.C. Dulger
 • Anders Eriksson
 • Alexey Fomin
 • KAI SOON FONG
 • Bogdan Gherman
 • Tianqi Gu
 • PENG GUAN
 • Bing Guo
 • Dongjiang HAN
 • Kuo-Hung Hsiao
 • Rui Huang
 • Qitao Huang
 • Ender Ince
 • Codruta Jaliu
 • Zhao Jian
 • Jingang Jiang
 • Nenad Kranjčević
 • Saim Kural
 • Chiara Lanni
 • Peng Li
 • Bing Li
 • BO LI
 • Chao Lin
 • Jian LIU
 • Xuejing Liu
 • Changhong Liu
 • Jiancheng Liu
 • Guiping Liu
 • jie liu
 • Lin Liu
 • Yong Lu
 • Lin Lu
 • Zirong Luo
 • Fulei Ma
 • Yingqun Ma
 • Mehdi Mahmoudi-k
 • Dan Marghitu
 • Viviana Cocco Mariani
 • Qiaoling Meng
 • Sinh Nguyen Phu
 • Carlo Alberto Niccolini Marmont Du Haut Champ
 • Ahmed O. Omar
 • ludovico ortombina
 • Volkan Parlaktaş
 • E. Pérez
 • Guan Qiao
 • Honglin Qin
 • Yana Rahun
 • Gaspar Rodríguez Jiménez
 • Daniel Rodríguez Jorge
 • Mirosław Rodzewicz
 • V. R. Shanmukhasundaram
 • Chaoyang Shi
 • Shin-Hyung Song
 • Qian Su
 • Qingchao Sun
 • José Ignacio Suárez Marcelo
 • Qiyan Tan
 • Bo Tang
 • Ye Tao
 • Sun Tao
 • Daniela Tarnita
 • Fang-Bao Tian
 • Pier Paolo Valentini
 • Congsi Wang
 • Xing Wang
 • Wei Wang
 • Erich Wehrle
 • Guilin Wen
 • Yuan XIAO
 • Song Xue
 • Zhi-Bo Yang
 • Fufu Yang
 • Ligang Yao
 • Lingtao Yu
 • Z. Zeng
 • Wuxiang Zhang
 • Pengfei Zhang
 • Jun Zhang
 • Jun Zhao
 • Yaping Zhao
 • jun zhong
 • Lifeng Zhou
 • Lida Zhu
 • Xiaoyuan Zhu
 • Chun Dong Zhu
 • Donglin Zou
CC BY 4.0
Publications Copernicus