Journal cover Journal topic
Mechanical Sciences An open-access journal for theoretical and applied mechanics
Journal topic

Journal metrics

IF value: 1.086
IF1.086
IF 5-year value: 1.369
IF 5-year
1.369
CiteScore value: 2.2
CiteScore
2.2
SNIP value: 0.87
SNIP0.87
IPP value: 1.38
IPP1.38
SJR value: 0.306
SJR0.306
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 23
Scimago H
index
23
h5-index value: 15
h5-index15
Supported by
Logo Library of Delft University of Technology Logo NWO
Affiliated to
Logo iftomm

Volume 12, referees

Volume 12, referees

Copernicus Publications and the Executive Editors of MS thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the journal volume 12, 2021.
 • Khubab Ahmed
 • Il Hyuk Ahn
 • izzat al-darraji
 • Catalin Alexandru
 • Emre Arabaci
 • Bruno Belzile
 • INES BEN HAMIDA
 • Jason Bettega
 • Pietro Bilancia
 • Iosif Birlescu
 • Paolo Boscariol
 • Luca Bruzzone
 • Marco Cammalleri
 • Hüray Can
 • Wujing Cao
 • Cristian Enrico Capalbo
 • Giovanni Carabin
 • Giuseppe Carbone
 • Marco Ceccarelli
 • Petr Chalupa
 • Lehao Chang
 • Guangrong Chen
 • Yi Chen
 • Xiaobo Chen
 • Yonghong Chen
 • Binqiang Chen
 • Bing Chen
 • Guimin Chen
 • xiaoming chen
 • Ning Chen
 • Seung-Bok Choi
 • Xiaobin Cui
 • Jianlei Cui
 • Wu Deng
 • TOSHIRO DOI
 • Xin Dong
 • Yongchang Du
 • L.C. Dulger
 • Miguel Díaz-Rodríguez
 • Anders Eriksson
 • KAI SOON FONG
 • Tianqi Gu
 • PENG GUAN
 • Bing Guo
 • Recep HALICIOGLU
 • Dianlei Han
 • Dongjiang HAN
 • Baiyan He
 • Ying Hou
 • Rui Huang
 • Qitao Huang
 • Ender Ince
 • Codruta Jaliu
 • Zhao Jian
 • Jingang Jiang
 • Xi Kang
 • Jeong Hoon Ko
 • Nenad Kranjčević
 • Saim Kural
 • Chiara Lanni
 • Haiyang Li
 • Peng Li
 • BO LI
 • Bing Li
 • Chao Lin
 • Xuejing Liu
 • Pengbo Liu
 • Jiancheng Liu
 • Changhong Liu
 • Jian LIU
 • Lin Liu
 • jie liu
 • Guiping Liu
 • Xiaojun Liu
 • Lin Lu
 • Yong Lu
 • Xiaoyu Luo
 • Zirong Luo
 • Yingqun Ma
 • Fulei Ma
 • Mehdi Mahmoudi-k
 • Dan Marghitu
 • Viviana Cocco Mariani
 • Qiaoling Meng
 • Sinh Nguyen Phu
 • Carlo Alberto Niccolini Marmont Du Haut Champ
 • Ahmed O. Omar
 • ludovico ortombina
 • Joonhong Park
 • Volkan Parlaktaş
 • E. Pérez
 • Guan Qiao
 • Honglin Qin
 • Yana Rahun
 • Dario Richiedei
 • Daniel Rodríguez Jorge
 • Mirosław Rodzewicz
 • Zufeng Shang
 • V. R. Shanmukhasundaram
 • Chaoyang Shi
 • Shin-Hyung Song
 • Yaqing Song
 • Chaosheng Song
 • Qian Su
 • Qingchao Sun
 • José Ignacio Suárez Marcelo
 • Iacopo Tamellin
 • Qiyan Tan
 • Bo Tang
 • Ye Tao
 • Sun Tao
 • Daniela Tarnita
 • Chuan Tian
 • Fang-Bao Tian
 • Pier Paolo Valentini
 • Fernando Villegas
 • yuan wang
 • Wei Wang
 • Jixiang Wang
 • Qibin Wang
 • Xing Wang
 • Congsi Wang
 • Erich Wehrle
 • Guilin Wen
 • Houqi Wu
 • Yuan XIAO
 • Jichang Xie
 • Song Xue
 • Zhi-Bo Yang
 • Fufu Yang
 • Ligang Yao
 • Yong Yi
 • Lingtao Yu
 • Xianpai Zeng
 • Z. Zeng
 • Wuxiang Zhang
 • Jun Zhang
 • Pengfei Zhang
 • Qingyi Zhang
 • Jun Zhao
 • Yaping Zhao
 • jun zhong
 • Lifeng Zhou
 • Chun Dong Zhu
 • Lida Zhu
 • Xiaoyuan Zhu
 • Donglin Zou
 • Onur ÖZBEK
CC BY 4.0
Publications Copernicus