Journal cover Journal topic
Mechanical Sciences An open-access journal for theoretical and applied mechanics
Journal topic

Journal metrics

IF value: 1.015
IF1.015
IF 5-year value: 1.403
IF 5-year
1.403
CiteScore value: 2.2
CiteScore
2.2
SNIP value: 0.870
SNIP0.870
IPP value: 0.94
IPP0.94
SJR value: 0.306
SJR0.306
Scimago H <br class='widget-line-break'>index value: 20
Scimago H
index
20
h5-index value: 15
h5-index15
Supported by
Logo Library of Delft University of Technology Logo NWO
Affiliated to
Logo iftomm

Volume 12, referees

Volume 12, referees

Copernicus Publications and the Executive Editors of MS thank the following colleagues very much for their work in reviewing the manuscripts published in the journal volume 12, 2021.
 • Il Hyuk Ahn
 • G. K. Ananthasuresh
 • INES BEN HAMIDA
 • Zi Bin
 • Lionel Birglen
 • Tobias Bruckmann
 • Luca Bruzzone
 • Cristian Enrico Capalbo
 • Eduardo Castillo-Castañeda
 • Marco Ceccarelli
 • Zongyu Chang
 • Lehao Chang
 • Ning Chen
 • Guangrong Chen
 • Binqiang Chen
 • Seung-Bok Choi
 • Huafeng Ding
 • TOSHIRO DOI
 • Yongchang Du
 • L.C. Dulger
 • Miguel Díaz-Rodríguez
 • José Escalona
 • Terence Essomba
 • Pietro Fanghella
 • Paula Pascoal Faria
 • Dmitri Fedorov
 • Huijuan Feng
 • KAI SOON FONG
 • Mary Frecker
 • Larry Funke
 • Dongming Gan
 • Tianqi Gu
 • Bing Guo
 • Dr Sachidananda H K
 • Kenji Hashimoto
 • Baiyan He
 • Kuo-Hung Hsiao
 • Tang Hui
 • Dr. Jamshed Iqbal
 • Codruta Jaliu
 • Boru Jia
 • Zhao Jian
 • Erik Johnson
 • Nenad Kranjčević
 • Roel Kuiper
 • Saim Kural
 • Bing Li
 • Peng Li
 • Chao Lin
 • Changhong Liu
 • Jian LIU
 • Jinguo Liu
 • Yong Lu
 • Lin Lu
 • Zirong Luo
 • Craig Lusk
 • Mehdi Mahmoudi-k
 • Dan Marghitu
 • Viviana Cocco Mariani
 • Qiaoling Meng
 • Sinh Nguyen Phu
 • Jungwan Park
 • Volkan Parlaktaş
 • Victor PETUYA
 • E. Pérez
 • Honglin Qin
 • Mirosław Rodzewicz
 • Matteo Russo
 • James Sadauckas
 • V. R. Shanmukhasundaram
 • Jinyou Shao
 • Chaoyang Shi
 • ZHIBIN SONG
 • Shin-Hyung Song
 • Qingchao Sun
 • WeiQiang Sun
 • José Ignacio Suárez Marcelo
 • Bo Tang
 • Ayse Tekes
 • Thomas G. THOMAS
 • Pier Paolo Valentini
 • Kostas Vlachos
 • Philip Voglewede
 • Congsi Wang
 • Wei Wang
 • Zizhen Wang
 • Erich Wehrle
 • Guilin Wen
 • Tomasz Winiarski
 • Yuan XIAO
 • Chao Xu
 • Song Xue
 • Bin Yang
 • Zhi-Bo Yang
 • Fufu Yang
 • Ligang Yao
 • Wuxiang Zhang
 • Pengfei Zhang
 • Chris Zhang
 • Jun Zhao
 • jun zhong
 • Zhanfeng Zhou
 • Lifeng Zhou
 • Xiaoyuan Zhu
 • Ronald A. Zimmerman
 • Donglin Zou
CC BY 4.0
Publications Copernicus