Volume 11, editorial board

Volume 11, editorial board

Executive editors

 • Guangbo Hao (Editor-in-chief)
 • Just Herder (Editor-in-chief)
 • Andreas Müller (Editor-in-chief)
 • Amin Barari
 • Nima Tolou

Topic editors

 • Giovanni Berselli
 • Zi Bin
 • Lionel Birglen
 • Giuseppe Carbone
 • Guimin Chen
 • Daniel Condurache
 • Kheng Lim Goh
 • Jeong Hoon Ko
 • Ali Konuralp
 • Chin-Hsing Kuo
 • Xichun Luo
 • Hui Ma
 • Dario Richiedei
 • Guowu Wei
 • Marek Wojtyra
 • Peng Yan

Guest editors

 • Amin Barari
 • Xilung Ding
 • Anders Eriksson
CC BY 4.0